ดาวน์โหลด CSZ-CMS!

ความต้องการของระบบที่แนะนำ:

เวอร์ชั่น 1.1.7 พร้อมแล้วในขณะนี้. คลิ๊กดาวน์โหลดข้างล่างนี้.

ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้ »

ลิงค์สำรอง

ปลั๊กอินอื่น ๆ

  • คุณสามารถหาได้บน 'ศูนย์รวมปลั๊กอิน' ด้านใน 'จัดการปลั๊กอิน' บนระบบเบื้องหลัง.

อัพเกรดหรือติดตั้งปลั๊กอินด้วยตนเองได้อย่างไร?

  • ไปที่ ระบบเบื้องหลัง.
  • ไปที่ ระบบบำรุงรักษา.
  • ดูที่ ระบบการอัพเกรดด้วยตนเอง และ อัพโหลด ไฟล์นี้.

บันทึกประจำรุ่น

เวอร์ชั่น 1.1.7

- Add custom js on content page and change the custom css function.
- Add pageview with pagepath on Google Analytics.
- Add html compress config on site settings.
- Add Google maps api config on site setttings.
- Add article and gallery plugin cache for rss and xml.
- Add navigation position 'Top' and 'Bottom' config.
- Add sort the frontend language for set default language.
- Add article plugin to support amp load.
- Add default page settings from natigation sort.
- Add 'Save & Exit' and 'Save Draft' button on addnew page (Pages Content, Plugin Widgets, Article plugin, Gallery plugin).
- Add private key generator on 'Protection Settings' for security use.
- Add plugins store on backend.
- Update Codeigniter to 3.1.5.
- Change db backup filename to 'dbtable_name_datetime.sql'.
- Fix navigation menu have new windows settings on backend.
- Fix the widget system.
- Fix CSRF Error to redirect to referrer url.
- Fix Bug for all language on backend (language config file) Forget input all language. (Effect with Google reCaptcha).
- Fix loop redirect after login session is expire and login again.
- Fix PM bug.
- Fix sitemap with content page without navigation.
- Fix general label permission bug.
- Fix forget password bug (Forget to fix the password encyption).
- Fix the Geneal Label (Fix lang_en to default field. Not change this field name when change the default language).
- Fix corecss and corejs file load from controller.
- Fix rss feed opening and ending tag error.
- Fix plugin config for plugin link inside member menu.
- Fix to compatible with server is not support to .htaccess.
- Fix file and photo backup with large zip file - memory limit reached.

ดูบันทึกประจำรุ่นเพิ่มเติม

อัพเกรด

คุณสามารถอัพเกรดด้วย Upgrade Tools ได้ที่ระบบเบื้องหลัง (อัพเกรดอัตโนมัติ).
หรือใช้การอัพเกรดด้วยตนเอง.

*หลังจากการอัพเกรดแล้ว กรุณาออกจากระบบและเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง.

อัพเกรดด้วยตนเองได้อย่างไร?

  • ไปที่ ระบบเบื้องหลัง.
  • ไปที่ ระบบบำรุงรักษา.
  • ดูที่ ระบบการอัพเกรดด้วยตนเอง และ อัพโหลด ไฟล์นี้.

cloud Hosting

THAI DATA HOSTING สุดยอด Cloud Web Hosting และ VPS
แจกฟรี cms ไทย,cms thai free,ฟรี cms,free cms ไทย,thai cms ฟรี,cms คนไทย,cms ดาวน์โหลด,cms ของ คน ไทย