CSZ-CMS คืออะไร?

CSZ-CMS คือระบบการจัดการสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์, ใช้เพื่อจัดการเนื้อหาทั้งหมดและค่าต่าง ๆ บนเว็บไซต์. ระบบเว็บสำเร็จรูปนี้สร้างอยู่บนพื้นฐานของ Codeigniter และ ออกแบบภายใต้โครงสร้างของ Bootstrap, ระบบนี้รองรับความเข้ากันได้กับทุกขนาดหน้าจอ.

ผู้ก่อตั้ง CSZ-CMS
Cskaza Photo

CHINAWUT (CHAMP) PHONGPHASOOK
หรือนามแฝงว่า CSKAZA

เป็นผู้ก่อตั้งและพัฒนาระบบ CSZ CMS ขึ้นมาเพื่อให้ท่านสามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองอย่างง่ายดาย. การศึกษาจบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ ป.โท สาขาการจัดการทั่วไป ตอนนี้ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Astian ประเทศโคลัมเบีย เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต

เครดิต
" พวกเราขอบคุณสำหรับเครดิตเหล่านี้ "cloud Hosting

THAI DATA HOSTING สุดยอด Cloud Web Hosting และ VPS