คู่มือผู้ใช้ CSZ-CMS

CSZ-CMS นี้คือระบบการจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ, ใช้เพื่อจัดการเนื้อหาทั้งหมดและค่าต่าง ๆ บนเว็บไซต์. ระบบเว็บสำเร็จรูปนี้สร้างอยู่บนพื้นฐานของ Codeigniter และ ออกแบบภายใต้โครงสร้างของ Bootstrap, ระบบนี้รองรับความเข้ากันได้กับทุกขนาดหน้าจอ.

ขอบคุณเครดิตเหล่านี้

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2016 by CSKAZA

Available for use under the MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.

Copyright © 2019 CSZ CMS Website by CSKAZA